Her kan du læse om Sprogcenter Aalborg undervisningstilbud. Vi tilbyder undervisning i de tre danskuddannelser samt FVU.

Danskkurser

Sprogcenter Aalborg udbyder gratis Danskuddannelse 1-2-3. Her lærer du at tale, forstå, læse og skrive dansk, og du får indsigt i dansk kultur, arbejdsmarkeds- og samfundsforhold.

De tre danskuddannelser

De tre danskuddannelser er tilrettelagt forskelligt, og som kursist placeres du på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Læs mere om danskuddannelse på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Danskuddannelse 1

Tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 1.

Print alle punkter

Danskuddannelse 2

Tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet - dvs 8-10 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 2.

Print alle punkter

Danskuddannelse 3

Tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund - dvs. mindst 12 års skolegang. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 3. 

Print alle punkter

FVU

Sprogcenter Aalborg udbyder FVU - Forberedende Voksenundervisning - i dansk. 

Print alle punkter

Dansk på virksomheder og institutioner samt hyppigt stillede spørgsmål

Print alle punkter

 

Del indhold