Kalender

Ferie og fri dage: 2021/22 / Holidays and vacations: 2021/22

Første undervisningsdag efter sommerferien:

  • Daghold: 10. august 2021
  • Aftenhold: 16. august 2021

Juleferie: 24. december 2021 - 3. januar 2022

Vinterferie: 19. februar - 27. februar 2022

Påskeferie: 9. april - 18. april 2022

St. Bededag: 13. maj 2022

KristiHimmelfartsdag: 26. maj - 29. maj 2022

Pinse: 6. juni 2022

Sidste undervisningsdag inden sommerferien: 8. juli 2022

Første undervisningsdag efter sommerferien 2022: 8. august 2022

De nævnte dage er inklusive.

 

First day of classes after the summer vacation:

  • Day classes: August 10th, 2021
  • Evening classes: August 16th, 2021

Christmas Vacation: December 24th, 2021 - January 3rd, 2022

Winter Vacation: February 19th - February 27th, 2022

Easter Vacation: April 9th - April 18th,  2022

General Prayer Day: April 13th, 2022

Ascension Day: May 26th - May 29th, 2022

Whit Monday: June 6th, 2022

Last day of classes before the summer vacation: July 8th, 2022

First day of classes after the summer vacation, 2021: August 8th, 2022

All days listed above are included.

 

 

 

Del indhold