Depositum fra 1. juli 2017

06. oktober 2017
Selvforsørgede udlændinge, der efter 1. juli for første gang ansøger om danskkursus, skal fremover betale et depositum på kr. 1250 - før start på danskkursus som dag- eller aftenkursist.

Dette er en del af ny lovgivning pr. 1. juli 2017, som fremadrettet gælder alle nye selvforsørgede kursister. Selvforsørgede kursister, der ér påbegyndt danskkursus før lovens ikrafttrædelse, er ikke omfattet af krav om depositum.

Depositum tilbagebetales, når kursisten har afsluttet det danskmodul, kursisten er tilmeldt. Ønsker kursisten at fortsætte på næste danskmodul, kan depositum flyttes til næste modul og således først komme til udbetaling, når kursisten ønsker at stoppe sit dansktilbud.

Del indhold