Eksamen på særlige vilkår/Exams for students with special needs

09. marts 2021
Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du ansøge om at gå til eksamen på særlige vilkår. Vær opmærksom på ansøgningsfristerne for særligt tilrettelagte prøver!/ If you are a student with special needs requiring special arrangements at the exam, you may apply for such arrangements to be put in place. Please be aware of the application deadlines!

Fristerne i disse sager er: 

Ansøgningerne om særlige prøvevilkår og særligt tilrettelagt prøve skal være lederen af den prøveudbydende udbyder i hænde senest d. 22. marts 2021, dvs. senest 8 uger før prøveterminens begyndelse.

En udtalelse fra læge, konsulent eller lignende må ikke være mere end to år gammel regnet fra fristen ovenfor.

Lederen meddeler tilladelse til aflæggelse af prøve på særlige vilkår til prøvedeltageren senest 19. april 2021.

 

Important deadlines when applying for special arrangements at the exam:

The head of the institution responsible for the exam must receive your application for special arrangements at the exam at the latest on March, 22nd 2021, ie. at the latest 8 weeks before the start of the exam period.

Statements from doctors, consultants or others must not be more than 2 years old by March 22nd, 2021.

Permission to sit for the exam on special terms will be granted by the head of the institution responsible for the exam at the latest on April, 19th, 2021.  

Del indhold