Selvtest / Self Tests

21. april 2021
Som kursist og ansat på Sprogcenter Aalborg har man ved fysisk ophold på skolen pligt til at kunne fremvise gyldig dokumentation for en negativ covid-19-test, som er max. 72 timer gammel. /All students and employees meeting up at Sprogcenter Aalborg must be able to provide proof that they have tested negative for COVID-19. The test result should be based on a sample collected no more than 72 hours before the student/employee meets up at the school.

I henhold til myndighedernes retningslinjer afholdes der fra dd superviserede covid19-selvtest for kursister og ansatte, som møder op til fysisk undervisning. /In accordance with the guidelines issued by the authorities, as of today, all students and employees meeting up at the language school are offered to take a supervised Covid-19 self test.  

Læs mere om test-strategien ved Sprogcenter Aalborg ifm. superviseret selvtest for Covid-19.

Read more about the supervised self test for Covid-19 at Sprogcenter Aalborg.

Del indhold