Tilmeldingsfrist/Registration Deadline!

03. oktober 2021
Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven: Tilmeldingsfrist: d. 20. oktober 2021/The Danish Citizenship Test and The Active Citizen Exam: Registration Deadline: October 20th, 2021.

Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven finder sted d. 24. november  2021/The Danish Citizenship Test and The Active Citizen Exam take place on November 24th, 2021.

Del indhold