Velkommen til Sprogcenter Aalborg!/ Welcome to Sprogcenter Aalborg!

Sommerferien er forbi, og undervisningen er startet igen på Sprogcenter Aalborg/The summer vacation is over and classes have resumed at Sprogcenter Aalborg.

Startdato for daghold: tirsdag d. 10. august.

Startdato for aftenhold: mandag d. 16. august.

Start-up date for day classes: Tuesday, August 10th

Start-up date for evening classes: Monday, August 16th. 

Del indhold