Superviseret selvtest for Covid-19 ved Sprogcenter Aalborg

Nærværende notat beskriver test-strategien for superviseret selvtest for Covid-19 ved Sprogcenter Aalborg.

Baggrund

I forbindelse med den gradvise genåbning af uddannelsesområdet vedtog regeringen i marts 2021, at alle elever/kursister samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser ved fremmøde skulle kunne fremvise et negativt Covid-19-testresultat, der højst var 72 timer gammelt (dog højst to test jævnt fordelt over de seneste 7 dage).

Samtidig besluttede regeringen at flytte testopgaven ud på de enkelte uddannelsesinstitutioner i form af superviseret selvtest. Sprogcenter Aalborg har siden d. 21. april 2021 tilbudt superviseret selvtest til kursister og ansatte på sprogcenteret.

For at kunne leve op til testkravet som beskrevet ovenfor skal kursister og ansatte ved Sprogcenter Aalborg i praksis testes to gange om ugen (jævnt fordelt over ugen).

Test-strategi på Sprogcenter Aalborg

Dagundervisningen på Sprogcenter Aalborg er tilrettelagt således, at kursisterne modtager undervisning tre dage om ugen, enten mandag, tirsdag, onsdag eller mandag, torsdag, fredag. Aftenundervisningen er fordelt på to aftener (mandag, onsdag eller tirsdag, torsdag).

Samtlige kursister tilbydes deltagelse i én superviseret selvtest om ugen. Kursister, som møder på sprogskolen fra mandag til onsdag, tilbydes test om mandagen, mens kursister, som møder på skolen fra onsdag til fredag, tilbydes test om onsdagen. Aftenkursisterne tilbydes test mandag og tirsdag.

Den superviserede selvtest foregår på den måde, at supervisorerne gennemfører de superviserede selvtests i kursisternes klasselokale. Kursisterne gennemfører testen ved eget bord - med alle afstandskrav og forbehold på plads, herunder fx at kursisterne skal bære mundbind under gennemførelse af testen. Ved ankomst til sprogskolen skal kursisterne gå direkte til deres klasselokale - og kursisterne bliver bedt om ikke at bevæge sig rundt på skolen - og om at undgå at blande sig med kursister fra andre hold.

Den valgte fremgangsmåde betyder, at at de superviserede selvtest foregår løbende henover dagen, hvilket i praksis betyder, at der møder kursister, som ikke testes umiddelbart efter ankomst til sprogskolen, men først lidt op ad dagen, når supervisorerne når til deres lokaler. Der vil derfor være nogle hold, der testes kl. 8.00 - men der vil også være hold, som møder kl. 8, men som først bliver testet fx kl. 10.

Foruden testen på sprogcenteret opfordres kursisterne til at få taget en test én gang om ugen i samfundssporet, så kursisterne lever op til kravet om to test jævnt fordelt over ugen.

Testkapaciteten på sprogcenteret tilpasses løbende i forhold til yderligere genåbning.

 

 

Del indhold