Skip til hoved indholdet
    Hjem Tests og prøver Danskprøver

Danskprøver

På Sprogcenter Aalborg kan du tage de fire afsluttende danskprøver. Danskprøverne giver dig dokumentation for dine færdigheder i at forstå og anvende dansk.

De fire danskprøver 

Sprogcenter udbyder fire forskellige afsluttende danskprøver, som er:

  • Prøve i Dansk 1 (PD1)  
  • Prøve i Dansk 2 (PD2) 
  • Prøve i Dansk 3 (PD3)   
  • Studieprøven (SP)  

Danskprøverne giver dig dokumentation for dine færdigheder i at forstå og anvende dansk. Dokumentationen kan for eksempel bruges, hvis du søger om opholdstilladelse, indfødsret eller til optagelse på uddannelser, hvor der er kræves, at du har en bestået danskprøve. 

Hver prøve består af en skriftlig og en mundtlig del. I den skriftlige del er der både en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling. Danskprøverne bliver afholdt to gange om året - i maj/juni og november/december. Prøverne afholdes som afslutning på de tre danskuddannelser. 

Læs mere om dansk og prøver på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Her kan du blandt andet finde en beskrivelse af prøvernes indhold, faglige krav, prøvedatoer og tilmeldingsfrister.

Sådan tilmelder du dig danskprøverne 

Hvis du er kursist på Sprogcenter Aalborg og går på et af de afsluttende moduler, foregår tilmelding i klassen. Det betyder, at du ikke skal tilmelde dig og betale gebyret på vores hjemmeside.   

Hvis du er selvstuderende - det vil sige, at du ikke går på Sprogcenter Aalborg, skal du tilmelde dig en danskprøve på vores hjemmeside. Her kan du også betale gebyret. 

Hvis du vil vide mere

Hvis du er selvstuderende, skal du betale et gebyr, når du tilmelder dig prøven. For selvstuderende er de aktuelle gebyrer (2023): 

  • Prøve i Dansk 1: 1473 kroner
  • Prøve i Dansk 2: 1473 kroner
  • Prøve i Dansk 3: 1473 kroner
  • Studieprøven: 883 kroner for den skriftlige del og 883 kroner for den mundtlige del

Du betaler gebyret til Sprogcenter Aalborg via vores hjemmeside, når du tilmelder dig en prøve. Vær opmærksom på, at gebyret ikke refunderes, hvis du bliver forhindret i at deltage. 

Hvis du er kursist på et afsluttende modul på Sprogcenter Aalborg (for eksempel på modul 3.5) er det gratis at tage en danskprøve. Det er din dansklærer, der sammen med dig vurderer, hvornår du er klar til at gå til danskprøve. 

Hvis du er selvstuderende, har du mulighed for at tilmelde dig en konsultationsforløb for individuel prøveforberedelse. Det giver dig mulighed for, sammen med en lærer, at gennemgå prøvens faglige krav, få indblik i opgavetyperne og gode råd til forberedelse. Konsultationen varer 1.5 timer og koster 400 kroner.

Kontakt

Sprogcenter Aalborg

Kastetvej 26 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 58 10

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Sprogcenter Aalborg

Kastetvej 26
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 58 10

CVR-nummer: 29189420
EAN-nummer: 5798003743493
Tilgængelighedserklæring
Mød os på Facebook